Workshop Look Good, feel better

Een goede huidverzorging is essentieel voor iedereen. Mensen die te maken hebben met een kankerdiagnose hebben, omwille van neveneffecten van de behandeling, vaak ook te maken met bijkomende problemen en zorgen op dit vlak. Kom op tegen Kanker is zich ter dege bewust van de extra problemen waarmee patiënten te kunnen maken krijgen en wil de ‘Look good , feel better-sessies, die in veel ziekenhuizen al heel wat jaren worden aangeboden, ook gratis online aanbieden.

Een online-aanbod kan ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen die niet mobiel zijn, in isolatie zitten of om een andere reden de fysieke workshops in een nabijgelegen ziekenhuis niet kunnen volgen. In deze workshop worden de basisprincipes van een goede huidverzorging en make-up uitgelegd, om zo de nevenwerkingen van de behandeling enigszins op te vangen. Deze wordt begeleid door een opgeleide schoonheidsconsulente van Kom op tegen Kanker.

De workshop gaat online door via Microsoft Teams. Inschrijven kan via https://www.komoptegenkanker.be/online-lgfb-2024