Over ons

We zijn er om te helpen

We maken een punt van pijn!

Als organisatie opgericht door mensen met aanhoudende pijn, erkent en valideert Pijnpunt vzw de uitdagingen die 1 op 4 Belgen elke dag doorstaan. Wij streven ernaar de belangrijkste bron van steun te zijn voor mensen die leven met pijn, maar ook voor hun verzorgers en zorgverleners. We informeren, brengen mensen met elkaar in contact en komen voor hen op.​​

Om deze doelstelling te realiseren handelt de vereniging geheel onafhankelijk. Onze organisatie heeft dus geen overeenkomsten met één of meerdere mutualiteiten en onthoudt zich van politieke inmenging.

De werking van onze organisatie stelt zich neutraal op tegenover standpunten die geïnspireerd zijn op een politieke of godsdienstige overtuiging, geaardheid of afkomst van mensen.

Pijnpunt vzw is een vereniging die er wil zijn voor alle mensen die een langer aanhoudende pijn ervaren, dit ongeacht welke aandoening in verband zou staan met de oorzaak van deze pijn.

Ons aanbod

Het delen van informatie omtrent pijn gerelateerde onderwerpen met lotgenoten zien we als één van onze kerntaken. Hiertoe organiseert Pijnpunt vzw regelmatig infosessies die online worden aangeboden (webinar). De datums waarop deze webinars doorgaan alsook het onderwerp worden aangekondigd onder de rubriek events.

Ook het ledenblad ‘Pijnpunt Magazine’ (4 x per jaar) en de maandelijkse digitale nieuwsbrief zijn kanalen waardoor betrouwbare informatie verspreid wordt. We beroepen ons hiervoor op objectieve en wetenschappelijk onderbouwde bronnen.

Pijnpunt vzw organiseert zelf of in samenwerking met een andere organisatie bewegingsactiviteiten waarbij steeds rekening wordt gehouden met de beperkingen die vaak aanwezig zijn bij mensen die aanhoudende pijn hebben. Hierbij wordt in vele gevallen ook een beroep gedaan op professionele coaches die een opleiding genoten in functie van hun omgang met mensen met bepaalde beperkingen.

Lotgenotencontact is zowaar de rode draad die doorheen het merendeel van activiteiten loopt die onze vereniging organiseert. Het kan verschillende vormen aannemen. We denken hierbij uiteraard aan praatgroepen maar ook sociale activiteiten en voordrachten bij infosessies waarbij mensen mekaar ontmoeten zijn per definitie lotgenotencontact.

Bij lotgenotencontact is er veel aandacht voor het positieve en constructieve. Het belangrijkste voordeel van lotgenotencontact is dat mensen van elkaar leren. Ze ontdekken bijvoorbeeld dat ze niet alleen staan met hun probleem en vaak kunnen anderen helpen met goede raad en informatie en bieden de deelnemers morele steun aan mekaar.

Pijnpunt vzw is een officiële lotgenotengroep van Kom op Tegen Kanker.

Enkele keren per jaar organiseert onze vereniging een gezellige ontspanningsactiviteit voor haar leden (en partners). Steeds wordt hierbij speciale aandacht geschonken aan de toegankelijkheid voor iedereen.

Als patiëntenorganisatie wil Pijnpunt vzw de belangen van haar leden beogen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen realiseren informeren we en/of verlenen persoonlijke bijstand aan onze leden. Als lid van het Vlaams Patiënten Platform (VPP) kunnen we beroep doen op deze onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen die op macroniveau inspraak heeft op het beleid.

Ben je jonger dan 35 jaar en heb je aanhoudende pijn? Dan ben je op de juiste plaats! 

We bieden een houvast, een luisterend oor, een gevoel van samenhorigheid en laagdrempelige activiteiten aan, want we weten met welke uitdagingen jongeren met chronische pijn geconfronteerd worden. Denk maar aan studies, kinderwens, relaties, werk, enz.

Ook al ligt de oorzaak van de pijn bij elke jongere anders, toch kunnen we mekaar steunen door herkenning en begrip.

"Je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn je enige keuze is."
Bob Marley
Zanger-songwriter