Op weg naar een uniforme digitale parkeeroplossing voor mensen met een handicap in heel België

Steeds meer Belgische steden en gemeenten kiezen voor een digitale controle van het gereglementeerd parkeren. Momenteel zijn parkeerkaarten voor personen met een handicap evenwel een uitzondering op deze procedure voor het controleren van het naleven van de parkeerregels, aangezien zij niet digitaal zijn, noch gekoppeld zijn aan een welbepaalde nummerplaat. De controlewagen (‘scan car’) die hiervoor gebruikt wordt kan namelijk de parkeerkaart die in de auto ligt niet detecteren, wat tot onterechte boetes leidt.

Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel werken samen aan een digitale oplossing om het parkeerrecht van personen met een handicap na te leven. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) van de FOD Sociale Zekerheid.

De beoogde oplossing zou kunnen worden gebruikt in alle steden en gemeenten van België waar het parkeerrecht is gereglementeerd (blauwe zones of betalend parkeren).

Een eenvormige oplossing voor heel België (in de vorm van een digitale applicatie) zou het leven van personen met een handicap vergemakkelijken; ook de steden en gemeenten zouden hieruit voordeel halen, aangezien het nieuwe beoogde systeem minder onderhevig zou zijn aan fraude. Dit project voor digitaal parkeren wordt thans aan de steden en gemeenten voorgesteld; het zou in het najaar van 2024 in werking moeten treden.

Waarom overgaan naar de digitale applicatie?

Wie een parkeerkaart voor personen met een handicap heeft en daardoor voordelen heeft bij parkeren in de blauwe zone en in de betalende zone van de meeste gemeenten, is niet altijd duidelijk voor de scan car. Bijgevolg krijgen personen met een handicap ondanks hun parkeerkaart  vaak onterechte boetes.

Om de fraude terug te dringen had de DG Personen met een handicap de applicatie Handi2Park ontwikkeld waarmee de controle-instanties kunnen nagaan of de parkeerkaart geldig is. Maar dit is onvoldoende gebleken (er waren kopieën van parkeerkaarten in omloop).

Het nieuwe systeem zou al deze problemen moeten oplossen.

Eenzelfde systeem voor het hele land

Het nieuwe systeem is samengesteld uit twee elementen:

  1. een centraal register met parkeerrechten dat door alle steden en gemeenten van België kan worden gebruikt om een digitaal parkeerrecht te vragen voor personen met een handicap, waaraan telkens slechts één nummerplaat kan worden gekoppeld;
     
  2. een (digitale) applicatie waarmee de houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap op de meest eenvoudige manier een digitaal parkeerrecht kan activeren.

Wat zal dit voor personen met een handicap betekenen?

Wie een parkeerkaart heeft zal zich éénmalig moeten registreren op het nieuwe platform en zal zijn kaart zelfs kunnen koppelen aan één of meerdere nummerplaten.  Dit platform zal toegankelijk zijn voor alle steden en gemeenten die zich hebben aangesloten bij het systeem.

De persoon met een handicap zal evenwel slechts één voertuig gratis kunnen parkeren, maar hij/zij zal een ander voertuig, en dus een andere nummerplaat die gekoppeld is aan zijn parkeerkaart, op een ander moment kunnen activeren. Dit betekent concreet dat telkens slechts één geparkeerd voertuig kan worden gekoppeld (door middel van de nummerplaat) aan de parkeerkaart. Dit lost het probleem van het niet-erkennen van de parkeerkaart door de scan cars op en zal de mobiliteit van personen met een handicap enorm vergemakkelijken.

Voorbeeld: Peter heeft een eigen wagen. Hij registreert zich in het systeem en koppelt zijn nummerplaat aan zijn parkeerkaart. Maar af en toe rijdt hij ook mee met zijn zus. Dan is het handig dat deze zijn wagen in overeenstemming met de gemeentelijke regels voor gehandicapten met een parkeerkaart (vrijstelling van de blauwe zone, gratis parkeren, etc.) kan parkeren. Peter koppelt de nummerplaat van zijn zus aan zijn parkeerkaart. Als Peter met zijn eigen wagen rijdt, activeert hij zijn nummerplaat. Als Peter met zijn zus meerijdt, activeert hij de nummerplaat van zijn zus.

Aangezien de gegevens in heel België via het nieuwe platform zullen kunnen worden uitgewisseld, moeten personen met een handicap die in het bezit zijn van een parkeerkaart zich niet meer registreren op verschillende platformen in functie van de gemeente waar zij zich willen parkeren.

Bovendien zal het delen van deze gegevens het voor de parkeerwachters ook mogelijk maken gemakkelijker te strijden tegen fraude en dus vervallen, niet-geldige of onrechtmatig gebruikte parkeerkaarten op te sporen. 

De ontplooiing van het nieuwe systeem over het ganse Belgische grondgebied kent reeds heel wat belangstelling, waarbij het wordt ondersteund door minister Lalieux, de federale administraties en de verenigingen voor personen met een handicap.

De applicatie zal worden getest bij gebruikers met een handicap voordat het in dienst wordt gesteld. 

De belangrijke momenten van de ontplooiing van deze oplossing

Hierna volgt de voorlopige kalender voor het opstellen en het invoeren van dit parkeerregister:

  • Eind 2023 – begin 2024: aankondiging bij alle steden en gemeenten met uitnodiging om aan te sluiten;
  • Midden 2024: einde van de informatica-ontwikkelingen;
  • Zomer 2024: tests van de toepassing met personen met een handicap;
  • Najaar 2024: test indienststelling in 2 steden.