Bevraging chronische pijn

Door samenwerking van Trefpunt Zelfhulp, patiëntenvereniging Pijnpunt en Lien, studente sociologie aan de KU Leuven en in het kader van haar bachelorproef, werd een belangrijke bevraging opgesteld over chronische pijn. We vinden jouw deelname aan dit onderzoek erg waardevol en vragen daarom deze enquête te willen invullen via de volgende link: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/…/SV_6oh01Y0hZV2jAYm…
 
Graag ontvangen we jouw ingevulde antwoorden liefst zo snel als mogelijk en ten laatste op 31 januari. Jouw inbreng is ook van onschatbare waarde om inzicht te verkrijgen in hoe zelfhulpverenigingen (zoals Pijnpunt) kunnen voorzien in de behoeften van mensen met chronische pijn. Alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.
Oprechte dank voor uw deelname!