Alivia: Een plan voor zorgverleners dat patiënten centraal zet

Alivia is een digitaal zorg- en ondersteuningsplan (DZOP) dat ontwikkeld wordt door de Vlaamse overheid. Het wordt een digitaal hulpmiddel voor al wie zorg en ondersteuning nodig heeft of aanbiedt. 

Personen met een langdurige of intensieve zorgnood krijgen vaak hulp van meerdere zorgaanbieders tegelijk. Denk maar aan professionele zorgaanbieders, welzijnswerkers, maar ook familie of kennissen. Dankzij Alivia kunnen al deze zorgaanbieders via de website of app een zorgplan opstellen waarmee ze doelstellingen bepalen, taken verdelen en informatie uitwisselen. Hierbij staan jij en je levensdoelen centraal. Een voorbeeld? Je wil terug meer met vriendinnen kunnen wandelen. Het zorgteam zal met jou bekijken hoe ze hierbij kunnen helpen. De kiné kan helpen bij het stappen en de diëtist kan helpen met een aangepast dieet. 

Dankzij Alivia is het voor iedereen duidelijk wat er wanneer verwacht wordt. Ook jij bent op de hoogte en behoudt zo de belangrijkste stem bij elke beslissing. 

Eén van de aandachtspunten is rekening houden met de levensdoelen van de persoon zelf, die kunnen gaan over alle aspecten van het leven. Denk aan wonen, gezondheid, werken, mobiliteit, vorming … . De komende maanden wordt Alivia voor een eerste keer uitgetest in pilootprojecten. Vanaf volgend jaar zal het digitale plan verder uitgerold worden.