Wereldwijd worden te weinig geneesmiddelen ter preventie van migraine voorgeschreven

Er worden al lang geneesmiddelen voorgeschreven voor de profylaxe van migraine, aanvankelijk niet-specifieke geneesmiddelen zoals bètablokkers, anti-epileptica, calciumantagonisten en antidepressiva.

Onabotulinumtoxine A is geïndiceerd voor de preventie van chronische migraine en is sinds 2010 te verkrijgen in de Verenigde Staten en sinds kort ook in Frankrijk. De laatste preventieve geneesmiddelen zijn gericht tegen CGRP (calcitonine gene related peptide), namelijk monoklonale antilichamen tegen CGRP en kleine antagonisten van de CGRP-receptor (gepanten).

De richtlijnen voor de profylaxe van migraine zijn nogal uiteenlopend, maar over het algemeen wordt uitgegaan van de frequentie en de impact van de migraineaanvallen op de levenskwaliteit. In veel landen worden die richtlijnen echter niet goed nageleefd en zijn er aanwijzingen van een onvoldoende gebruik van preventieve geneesmiddelen.

De CaMEO-I-studie

De CaMEO-I-studie is een transversaal onlineobservatieonderzoek dat in zes landen is uitgevoerd: Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De patiënten werden uitgenodigd een onlinevragenlijst in te vullen om na te gaan welke patiënten migraine hadden volgens de gewijzigde criteria van de internationale classificatie van hoofdpijn, 3e editie. De patiënten die effectief migraine hadden, hebben vragen beantwoord over het gebruik van geneesmiddelen bij aanvallen en preventief. Om na te gaan of een patiënt al dan niet in aanmerking kwam voor een preventieve behandeling, zijn de onderzoekers uitgegaan van de consensus over de behandeling van de American Headache Society (AHS) van 2021. Die stelt dat migrainelijders ervoor in aanmerking komen als ze minstens 3 dagen zeer invaliderende hoofdpijn per maand hebben of ≥ 4 dagen matig invaliderende hoofdpijn per maand of ≥ 6 dagen al dan niet invaliderende hoofdpijn per maand. De CaMEO-I-studie is vooral uitgevoerd om het gebruik van geneesmiddelen ter preventie van migraine te evalueren. Daarvoor zijn de onderzoekers uitgegaan van de geneesmiddelen die in de verschillende landen te verkrijgen waren in 2021.

Onvoldoende gebruik in de hele wereld … en in Frankrijk

14 492 van de 90 613 mensen die de screeningvragenlijst hebben ingevuld, bleken migraine te hebben. Die patiënten hebben dan de enquête ingevuld (circa 2400 respondenten in elk land, 2464 in Frankrijk). Meer dan een derde van de migrainelijders kwam in aanmerking voor een preventieve behandeling (36,2% [5246/14 492] wereldwijd en 32,5% [802/2464] in Frankrijk).

De meeste patiënten die in aanmerking kwamen voor een preventieve behandeling, kregen er geen op het ogenblik van de enquête (84,5% [4431/5246] wereldwijd; 85,0% in Frankrijk). De meeste patiënten hadden nog nooit een preventieve behandeling gekregen (86,1% [3815/4431] wereldwijd; 83,0% in Frankrijk).

Slechts de helft van de patiënten die op het ogenblik van de enquête een preventieve behandeling kregen, voldeed aan alle criteria voor een preventieve behandeling (50,2% [815/1625] wereldwijd; 50,4% in Frankrijk).

De meeste migrainelijders die in aanmerking komen voor een preventieve behandeling, krijgen die geneesmiddelen niet. Dat doet vragen rijzen over de kennis van geneesmiddelen die worden gebruikt bij de preventie van migraine, en de mogelijke voordelen ervan. Voorts rijst de vraag hoe we de toegang tot en het gebruik van die geneesmiddelen kunnen verbeteren.

BRON: https://www.mediquality.net