Vind een geregistreerde kinesitherapeut 

Op de website www.kinesitherapie.be kan je terecht om een geregistreerde kinesitherapeut te vinden.

In dit kwaliteitsregister worden alle kinesitherapeuten opgenomen die aan de kwaliteitsvereisten van het kwaliteitsversterkend systeem voldoen. Dankzij dit register kan de kinesitherapeut aantonen dat hij zich consequent inzet voor een goede kwaliteitszorg. Dit betekent uiteraard niet dat kinesitherapeuten die niet in het register vermeld zijn geen kwaliteit leveren. De Nederlandstalige en Franstalige opleidingen in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie alsook de beroepsvereniging Axxon ondersteunen dit kwaliteitsregister.

Het PE-online platform is een digitaal instrument ter beschikking van alle kinesitherapeuten. Hierin registreert de kinesitherapeut in zijn persoonlijk portfolio de acties die hij onderneemt in het kader van kwaliteitsbevordering. Hij kan in PE-online ook zien wat de status van zijn portfolio is ten opzichte van de kwaliteitscriteria.

Die kwaliteitscriteria zijn de volgende:

  • Navormingsactiviteiten volgen die in de PE-onlinekalender geregistreerd zijn.
  • De checklists ‘Kinesitherapeutisch dossier’ en ‘Praktijkorganisatie’ invullen.
  • Een patiëntenbevraging organiseren, gekoppeld aan een zelfevaluatie van het eigen kinesitherapeutisch handelen. Kinesitherapeuten die enkel in loondienst werken, doen de zelfevaluatie en volgen een sessie over een specifiek thema.
  • Deelnemen aan peer reviews binnen een Lokale Kwaliteitgroep van Kinesitherapeuten (LOKK).

Meer informatie hieromtrent vind je op www.pqk.be