Onderzoek AYA zorg

Fabienne Van Aelst is doktoraatsstudent en wetenschappelijk medewerker bij Sciensano. Zij doet onderzoek onder leiding van Prof. Guido Van Hal (Universiteit Antwerpen) en Prof. Hélène Antoine-Poirel (Sciensano). Het onderzoek is gericht is op de evaluatie van de implementatie van de nieuwe Conventie tussen RIZIV en ziekenhuizen ter ondersteuning van op maat gemaakte zorg voor  adolescenten en  jongvolwassenen met kanker (AYA’s) in België. Zij zijn op zoek naar de waardevolle ervaringen van patiënten met een  kankerdiagnose.

Wie zoeken ze?

Patiënten tussen 16 en 35 jaar oud, die de diagnose kanker hebben gekregen en nog in een behandeltraject zitten of recent (minder dan een jaar geleden) dit traject hebben beëindigd.

Waarom dit onderzoek?

Uw perspectief en inzichten zijn van onschatbare waarde voor hun begrip van de uitvoering van deze Conventie en kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Ze nodigen u graag uit om deel te nemen aan een diepte-interview, waarbij ze uw ervaringen en meningen willen verkennen met  betrekking tot de ontvangen zorg en ondersteuning.

Wat verwachten ze van u als deelnemer?

Deelname aan het onderzoek, dat bestaat uit een interview, dat ongeveer 2 uur zal duren. Dit interview zal online plaatsvinden.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De gegevens worden geanonimiseerd. In rapportages worden nooit gegevens gepresenteerd die terug te leiden zijn naar u als persoon.

Informatievoorziening

Als u deelneemt, wordt u uitgebreid geïnformeerd over het onderzoek, zowel mondeling als schriftelijk. Ook krijgt u inzicht in uw eigen data, en krijgt u in ieder geval een publiekssamenvatting van het onderzoek. Bij deelname kunt u te allen tijde stoppen met het onderzoek, zonder hiervoor een reden op te geven. Dit kan totdat de onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd.

Geïnteresseerd in deelname? Vragen?

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het onderzoek, of hier vragen over hebt, kunt u contact opnemen met Fabienne Van Aelst. Zij is te bereiken via fabienne.vanaelst@sciensano.be.
Zij waarderen uw mogelijke deelname aan ons onderzoek en kijken uit naar het horen van uw waardevolle perspectief.