Jodiumtabletten minder aangewezen bij 40-plussers

Jodiumtabletten zijn sinds 2018 gratis beschikbaar bij apothekers om de gevolgen van blootstelling aan radioactieve straling te beperken, mocht er zich een ramp voordoen in een kerncentrale. België heeft 5 nucleaire sites. Bij een ongeval in zo’n site kan radioactief jodium vrijkomen. Via je luchtwegen of via besmet voedsel kan dat in je lichaam terechtkomen. Je schildklier neemt het radioactief jodium op, wat tot een bestraling ‘van binnenuit’ leidt en de kans op schildklierkanker of andere aandoeningen vergroot. Door op het juiste moment niet-radioactief jodium in te nemen, zorg je ervoor dat je schildklier al verzadigd is en geen radioactief jodium meer opneemt. Jodiumtabletten bieden echter geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die ook schadelijk zijn. Daarom blijft het noodzakelijk dat je snel kan schuilen (1).

Jodiumtabletten zijn in eerste instantie bedoeld voor de meest kwetsbare personen:

  • kinderen;
  • jongeren;
  • zwangere vrouwen;
  • vrouwen die borstvoeding geven.

In principe zijn de pillen minder aangewezen voor personen ouder dan 40 jaar, omdat het risico op schildklierkanker afneemt naarmate je ouder wordt. Bovendien hebben veel personen in die leeftijdsgroep een wat ontregelde schildklier, waardoor het risico op nevenwerkingen, zoals hartproblemen, groter is. Maar bij blootstelling aan zeer hoge doses radioactieve straling kunnen jodiumpillen wel nut hebben.

Het heeft geen enkele zin om op eigen houtje jodiumtabletten in te nemen. Ze zijn enkel doeltreffend wanneer je ze op het juiste moment inneemt, en dat is wanneer er een nucleaire ramp plaatsvindt. De overheid, met name het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), deelt mee wanneer dat nodig is (mocht zo’n moment zich aandienen).

Lees het hele artikel: https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/zijn-jodiumtabletten-zinvol