Transparantie rond kwaliteit van borstkankerzorg

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) publiceert op haar website, Zorgkwaliteit.be, de resultaten rond de kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten. Iedereen kan vanaf vandaag op de website onder andere nagaan hoeveel nieuwe diagnoses er per jaar per ziekenhuis zijn, of patiënten een correcte en volledige diagnose krijgen, of behandelingen tijdig worden opgestart na een diagnose en wat de overlevingskansen zijn. 

Directeur Else Tambuyzer van het Vlaams Patiënten Platform (VPP) zegt hierover het volgende: “Wij zijn blij dat deze resultaten transparant gemaakt worden. Zo kunnen patiënten de kwaliteit van zorg in de verschillende ziekenhuizen vergelijken. Toch maken we ons ook zorgen. De ongerustheid bij borstkankerpatiënten die worden behandeld in minder goed scorende ziekenhuizen is groot. De telefoon bij onze patiëntenverenigingen zal weer roodgloeiend staan.” 

Het VPP pleit ervoor om borstkankerzorg verder te centraliseren in erkende borstklinieken. De erkenningscriteria, zoals bijvoorbeeld het aantal minimale nieuwe diagnoses per jaar, moeten nauw opgevolgd en gerespecteerd worden. Wanneer ziekenhuizen niet voldoen aan de vooropgestelde erkenningscriteria, moet dit resulteren in strenge maatregelen.