Overprikkeling en vermoeidheid na hersenletsel

Op zaterdag 16 maart organiseert CVA Vlaams-Brabant van 13u30 tot 16u30 in Holsbeek (Buurtzorghuis –
Kortrijksebaan 4) een infonamiddag rond overprikkeling en vermoeidheid na een hersenletsel met als spreker Dr. Hella Thielen (KU Leuven).