Oproep: onderzoek pijn na kanker

Ik ben Lise Vanhauwaert, laatstejaars studente Psychologie aan de UGent. Voor mijn masterproef doe ik onderzoek rond nazorg bij kanker en is het de bedoeling te testen of een tool om nazorg op maat van de kankeroverlever te organiseren, ontwikkeld door de UGent, van toepassing is op verschillende kankertypes. Dit zou ik nagaan via een interview. Vandaar ben ik op zoek naar participanten.