Webinar 'Ruim je jeugd op'22/08/2023 - 19:00

Mensen met chronische pijn blijken vaak niet zo’n mooie kindertijd of jeugd te hebben gehad. Uit onderzoek en ervaring weten we dat er bij een groot deel van deze mensen in het verleden sprake is geweest van moeilijke of traumatische levensgebeurtenissen. Dit zou bij bijna de helft van de mensen met chronische pijn het geval zijn. Omgekeerd zien we ook dat mensen die lijden aan een post-traumatisch stresssyndroom gemakkelijk chronische gezondheidsklachten ontwikkelen waaronder chronische pijn. Bovendien blijkt dat mensen met chronische pijn die ook een onverwerkt trauma hebben meegemaakt, veel hevigere pijn en beperkingen ervaren dan pijnpatiënten zonder traumatische voorgeschiedenis. Bij de aanpak van chronische pijn is het dus erg belangrijk om ook aandacht te hebben voor trauma.

In dit webinar staan we eerst stil bij trauma: ‘Wat is trauma of wanneer spreken we over trauma?’, ‘ Wat doet het meemaken van één of meerdere traumatische gebeurtenissen in je jeugd met jouw lichaam en geest?’ en ‘Hoe kan dit later een rol spelen in het ontwikkelen of in stand houden van chronische pijn?’.

Nadat we de werkingsmechanismen van trauma en pijn overlopen hebben, bekijken we de meest gangbare vormen van traumatherapie, zoals EMDR, cognitieve therapie, narratieve therapie, mindfulness… Maar we stellen ons ook de vraag: ‘Is therapie altijd nodig?’ Tenslotte staan we stil bij wat jij zelf kan doen om je lichaam en geest te laten helen van trauma. Kan jij zelf de invloed van een trauma uit je verleden verkleinen? Kortom: hoe kan jij je jeugd opruimen?

Natuurlijk zal er ook voldoende tijd voorzien worden voor het beantwoorden van al je vragen via de chatfunctie tijdens het webinar. Heb jij een vraag die betrekking heeft op de algemene context van het onderwerp van dit webinar dan kan je deze reeds vooraf formuleren bij je inschrijving tot deelname aan deze infosessie.

OPGELET! Enkel diegenen die zich inschreven en ook effectief het webinar live volgen kunnen het webinar herbekijken.

Deelnameprijs is 5€. Als lid van Pijnpunt vzw kan je gratis deelnemen en hoef je de deelnameprijs van 5€ niet te betalen. Hiervoor kreeg je een mail met een kortingscode.

Iedereen welkom!

Inschrijven