Webinar 'Pijn en het Brein'20/02/2024 - 19:00

Voor de presentatie van het webinar ‘Pijn en het Brein’ kunnen we een beroep doen op prof. dr. Rob Smeets, pijnrevalidatie arts bij Clinics in Revalidatie (CIR) te Eindhoven en hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de universiteit van Maastricht.

Als onderzoeker en behandelaar maar ook gestimuleerd vanuit zijn persoonlijke situatie heeft onze spreker heel wat nuttige informatie die hij wil delen over aanhoudende pijn, een bijzonder complexe problematiek.

Uiteraard is het de bedoeling om met deze informatie aan de slag te gaan. Daarom zal de uitleg die wordt aangereikt effectief inzicht bieden hoe best met pijnproblematiek kan worden omgegaan.

Hoe de verschillende dimensies van het biopsychosociale model, waarbij kwetsbaarheidsfactoren, uitlokkende factoren en onderhoudende factoren niet alleen aangrijpingspunten zijn voor analyse en behandeling, maar ook daadwerkelijk betrokken zijn bij de neurobiologie van aanhoudende pijn, zal in de uiteenzetting aan bod komen.

Daarnaast wordt het mogelijk om door het volgen van dit webinar kennis te kunnen nemen van de resultaten van recent wetenschappelijke studies die werden verricht in het kader van de pijnproblematiek. Hierbij wordt de sociale impact van een leven met aanhoudende pijn ook onder de loep gelegd maar wordt eveneens dieper ingegaan op enkele aandoeningen die sterk aanwezig zijn onder de bevolking waarbij sprake is van aanhoudende pijn.

Natuurlijk zal er ook voldoende tijd voorzien worden voor het beantwoorden van al je vragen via de chatfunctie tijdens het webinar. Heb jij een vraag die betrekking heeft op de algemene context van het onderwerp van dit webinar dan kan je deze reeds vooraf formuleren bij je inschrijving tot deelname aan deze infosessie. Tijdens het webinar kunnen deelnemers ook interactief vragen stellen.

Enkel diegenen die zich inschreven kunnen het webinar herbekijken.

Deelnameprijs is 5€. Als lid van Pijnpunt vzw kan je gratis deelnemen en hoef je de deelnameprijs van 5€ niet te betalen.

Door in te schrijven ga je akkoord met onze privacy policy.

Inschrijven