Europese pijnvereniging vraagt getuigenissen

SIP (Europees project ‘Societal Impact of Pain’) werkt aan een boek van getuigenissen over pijn. Op dit moment is het een verzameling  wetenschappelijke informatie met verklaringen, behandelmogelijkheden, prevalentie en co-morbiditeitoverzichten van soorten pijn en pijnaandoeningen. Wat tot nu toe ontbreekt in het SIP boek van getuigenissen zijn de doorleefde ervaringen van mensen in heel Europa, van u, die leven met deze pijnaandoeningen. We hebben inzicht nodig in de uitdagingen, de sensaties en de impact die het leven met pijnklachten op Europeanen heeft. Samen zullen de doorleefde ervaringen en wetenschappelijke informatie een uitgebreid ‘Boek van getuigenissen’ vormen ter ondersteuning van het werk van het SIP, en ‘position papers’ om beleidsmakers en alle belanghebbenden die we moeten bereiken aan te spreken. 

Pain Alliance Europe (waarvan Pijnpunt vzw lid is) vraagt u om een korte getuigenis over de doorleefde ervaring met pijn van u of een patiënt uit uw netwerk. De getuigenissen moeten afkomstig zijn van een individuele patiënt, niet van een patiëntenorganisatie. We willen in totaal 300 woorden verzamelen voor 6 vragen per formulier per persoon. U kunt zelf beslissen of u alle vragen wilt beantwoorden of slechts een paar. Zorg ervoor dat u het beleid voor het delen van informatie en de anonimiteitopties leest zoals beschreven in het formulier.

Als u bereid bent om uw patiëntgetuigenis bij te dragen aan het SIP Book of Evidence, vul dan hier het vragenformulier in vóór 22 november 2023. Opgelet: je moet het formulier in het Engels invullen.

Alvast bedankt voor je deelname!