Borstkanker overleven mag niet afhangen van in welk ziekenhuis je belandt

30% meer risico om te overlijden aan borstkanker afhankelijk van in welk ziekenhuis je behandeld wordt. Zo concludeert een studie van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) die vandaag verscheen.

De studie toont het verschil in overlevingskansen tussen vrouwen met een invasieve borstkanker behandeld in een ziekenhuis met een erkenning voor borstkanker en diezelfde patiënten behandeld in een ziekenhuis zonder erkenning.

“Dat cijfer is ongemeen hoog en onaanvaardbaar. Een patiënt moet op een eenvoudige manier kunnen terugvinden welke de erkende borstklinieken zijn en ook duidelijk geïnformeerd worden over de voordelen ervan.” Zo zegt Anja Legein, voorzitter van patiëntenvereniging LenaBeau.

Ondanks het grote verschil in overlevingskansen is er tot op dit moment geen verbod op behandeling buiten de erkende borstkankerklinieken.

Gebrek aan monitoring en evaluatie

Daarnaast blijkt dat patiënten de hoogste overlevingskans hebben in centra waar 125 of meer nieuwe patiënten per jaar worden behandeld. Dat cijfer (125 nieuwe diagnoses per jaar) is daarom het wettelijk opgelegde minimum om jezelf een erkende borstkliniek te mogen noemen. Toch behaalde in 2018 één op drie van de erkende borstklinieken dit activiteitenvolume niet.

“Wij vragen met aandrang dat er monitoring en evaluatie komt van de erkende borstklinieken”, aldus Else Tambuyzer, directeur van het VPP. “Het resultaat van die evaluatie moet openbaar gemaakt worden, zodat elke burger er toegang toe heeft. De aanbeveling van het KCE om bepaalde onderdelen van een behandeling (zoals chirurgie, het multidisciplinair oncologisch consult …) enkel nog in erkende borstklinieken te laten plaatsvinden moet zo snel mogelijk in de praktijk worden gebracht. We spelen letterlijk met levens zolang dat niet het geval is.”  

Misleidende reclame

Ook toonde het onderzoek aan dat patiënten hun vertrouwen in ziekenhuizencampussen stellen op basis van misleidende reclame. Zo geven verschillende ziekenhuiscampussen zich uit voor ‘borstklinieken’ of ‘borstcentra’ zonder hiervoor een erkenning te hebben. We zijn het eens met de aanbeveling in het rapport dat er een lijst moet komen van erkende borstklinieken die vlot raadpleegbaar is door patiënten en die actueel wordt gehouden. Deze lijst kan bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt worden op www.zorgkwaliteit.be waar je ook al andere kwaliteitsindicatoren rond borstkanker kan raadplegen. Patiënten moeten informatie over kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid op één centrale plaats kunnen terugvinden.

Mannen

Mannen met borstkanker konden niet worden opgenomen in de studie omdat ze een te kleine groep vormen. Maar ook voor hen gelden deze aanbevelingen van het KCE. Ook zij hebben recht op meer kwaliteitsvolle zorg. 

Meer informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw

www.vlaamspatientenplatform.be