Beperking van piritramide en pethidine tot het gebruik in ziekenhuizen

Vanaf maart 2024 mogen pethidine en piritramide alleen nog in ziekenhuizen worden afgeleverd. Deze stoffen zullen dus niet meer verkrijgbaar zijn in apotheken opengesteld voor het publiek, maar alleen in ziekenhuisapotheken.

Het gebruik van pethidine en piritramide heeft enkel een plaats binnen het ziekenhuis. Daarom heeft het FAGG het richtsnoer “Afleveringswijze en verpakkingsgrootte van opioïde pijnstillers in België” (gepubliceerd op 3 februari 2022) bijgewerkt en zullen de vergunningen voor het in de handel brengen van pethidine en piritramide worden aangepast.

Tijdens deze overgangsperiode moeten de zorgverleners hun ambulante patiënten die worden behandeld met pethidine of piritramide informeren over alternatieve behandelingsmogelijkheden.

Aanbeveling voor patiënten
Patiënten worden aangeraden om hun arts te raadplegen om een alternatieve behandeling of geleidelijke stopzetting van de behandeling te overwegen. De patiënt mag de behandeling niet abrupt stopzetten.